Kalendarz zajęć

Wyczyść filtry »
« Styczeń »
« 18 do 24-01-2021 »
Brak zdefiniowanych wystąpień
  1. Możesz odwołać swoje zajęcia minimum 8 godzin przed ich startem.
  2. Nieobecność nie zgłoszona w terminie powoduje zdjęcie wejścia z karnetu.
  3. Zajęcia, które odwołałeś możesz odrobić tylko w terminie ważności bieżącego karnetu.
  4. Możesz zarezerwować miejsce w innej grupie (na 6 dni do przodu), w celu odrabiania zajęć.
  5. Karnet kończy się wraz z upływem jego daty ważności lub poprzez wykorzystanie wszystkich wejść.
  6. W przypadku uropu, możesz 2 razy w roku przedłużyć czas trwania karnetu o 2 tygodnie, po Twojej stronie leży wypisanie się z zajęć, na których Cię nie będzie. To ważne, jeżeli nie wypiszesz się system będzie "zjadał" Twoje wejścia.
  7. W przypadku Twojej choroby, niestety nie przedłużymy Ci karnetu. Takie jest ryzyko wpisane w wykup karnetu, w którym cena pojedyńczych zajęć jest dużo mniejsza niż pojedyńcze wejście wykupione oddzielnie.